Presentacions

Sistema vocàlic

a/e

VOCAL NEUTRA - Reculls de fitxes i solucionaris

o/u

Accentuació

ACCENTUACIÓ - Reculls de fitxes i solucionaris

Dièresi

DIÈRESI-01

Arxiu PPT:
Arxiu PDF:
Arxiu NOTEBOOK:
Solucionari:

Apòstrof

APÒSTROF-01

Arxiu PPT:
Arxiu PDF:
Arxiu NOTEBOOK:
Solucionari:

APÒSTROF-02

Arxiu PPT:
Arxiu PDF:
Arxiu NOTEBOOK:
Solucionari:

APÒSTROF-03

Arxiu PPT:
Arxiu PDF:
Arxiu NOTEBOOK:
Solucionari:

APÒSTROF - Reculls de fitxes i solucionaris