Presentacions

Lèxic

Tractaments

TRACTAMENTS-01

Arxiu PPT:
Arxiu PDF:
Arxiu NOTEBOOK:
Solucionari:

TRACTAMENTS - Reculls de fitxes i solucionaris

Masculí o femení

MASCULÍ O FEMENÍ - Reculls de fitxes i solucionaris

Lèxic dubtós

LÈXIC DUBTÓS - Reculls de fitxes i solucionaris

Desastres lèxics

DESASTRES LÈXICS - Reculls de fitxes i solucionaris