Instruccions

Com funciona?

01. A l'esquerra d'aquesta pantalla veieu l'índex de tots els temes treballats. Seleccioneu el que us interessi. Veureu que cada presentació té la versió en PowerPoint, en PDF i en SMART Notebook. A més a més, té un arxiu Word amb l'exercici proposat i un altre amb la solució corresponent. Per a cada tema que tingui més d'una presentació, hi ha els fitxers Word de resum (amb tots els exercicis o totes les solucions), de manera que s'estalviï temps i –sobretot– paper. Cada exercici s'explica per si sol, a través de l'enunciat que l'encapçala.

Les presentacions en PowerPoint mostren les diapositives de forma temporitzada. Si us convé canviar-ne els paràmetres, aneu a Animacions / Passa a la diapositiva següent / Automàticament després de 00:00.

 

02. Les presentacions en SMART NOTEBOOK –que ocupen molta memòria–, les hi he inclòs perquè és la forma més fàcil que els alumnes hi escriguin a sobre tot corregint les faltes: fent això s'ho passen pipa.

A banda d'això, no hi ha manera d'esborrar definitivament la diapositiva número 21, que genera automàticament el programa cada vegada que obres la presentació.

 

03. Com que el funcionament d'Internet és tan divers i irregular, i els nostres mitjans –a les escoles–, també, aquest treball no està tan pensat per actuar sobre la web, sinó més aviat perquè l'usuari es descarregui els fitxers que li interessin, els desi, i després hi treballi, hi actuï... De totes maneres, que cadascú faci el que més li plagui, és clar.

 

04. Convé que el mestre o la mestra vegi abans cada presentació per evitar sorpreses, inconveniències, etc.

 

05. Les presentacions del tema CURIOSITATS tenen exercicis i solucions, encara que de fet es tracta més aviat de comentaris.

 

06. Hi ha força diapositives repetides (per multiplicitat de faltes); surten a cada tema corresponent i –si és el cas– després a DESASTRES ORTOGRÀFICS, o DESASTRES LÈXICS, etc. A banda d'això, no puc descartar la repetició absoluta d'alguna diapositiva; gestionant-ne tantes, és pràcticament impossible que no et passi.

 

07. La temporització de cada diapositiva està pensada –segons el meu criteri– per a un nivell avançadet de 6è de Primària, però és força aleatori, depèn de la qualitat de cada imatge, etc. Jo prefereixo que passin ràpidament –la qual cosa augmenta el nivell de concentració dels alumnes– i, si cal, repetir una o dues vegades la presentació.

 

08. La qualitat de les fotografies és molt diversa. Demano disculpes. Tingueu en compte que algunes les he hagut de fer en condicions relativament –o molt– adverses.

Si no he pogut repetir-la (una fotografia de baixa qualitat), m'he estimat més d'incloure-la-hi igualment, perquè crec que val més la pena així.

 

09. Les presentacions MASCULÍ O FEMENÍ? haurien de ser del tema MORFOSINTAXI, ja ho sé, però les he inclòs al tema LÈXIC perquè crec que, de fet, a la pràctica són un problema més lèxic que no pas morfosintàctic.

 

10. Us agrairé que em feu arribar totes les opinions que us semblin oportunes sobre aquestes instruccions (i sobre la pàgina web en general): correccions, esmenes, suggeriments, aclariments...